Community Health Center of Southeast Kansas (CHCSEK) - Miami
106 NW Veterans Boulevard
Miami, OK 74354
918-238-3074